Navigate / search

Innovatie Kraamkamer

De Innovatie Kraamkamer brengt medewerkers uit de gehele organisatie bij elkaar om samen te bouwen aan innovatie. Dat doen we door elkaar te inspireren en op te trekken in directe samenwerkingen rondom cliënt innovaties. Tijdens het project werken vele ambassadeurs samen aan nieuwe marktconcepten voor onze cliënten. Ideeën worden getoetst aan het meerjarenbeleid, getoetst op haalbaarheid en geconcretiseerd in uitvoeringsplannen.

Naast het ontwikkelen van nieuwe klantconcepten wordt hiermee tegelijkertijd gebouwd aan de inrichting van een door de organisatie gedragen innovatieproces en -cultuur.

Leave a comment

name*

email* (not published)

website