Navigate / search

Kan het anders?

Communiceren doen we veelal via woorden of gebaren, middels een gemeenschappelijke taal die we onszelf en anderen aanleren. Inmiddels zijn we zelfs zover dat we technologische toepassingen kunnen leren te communiceren, in data uitwisseling met andere toepassingen of in interactie met mensen. Soms wordt een specifiek middel ingezet om het verschil in belevingswerelden te verkleinen, zoals gebarentaal of pictogrammen. Binnen de Gehandicaptenzorg kennen we veel verschillende doelgroepen, van licht verstandelijk beperkt tot ernstig meervoudig gehandicapt of gedragsstoornissen. Cliënten met een zwaardere beperking hebben doorgaans geen woorden om zich te uiten. Zou het zo kunnen zijn dat als je deze doelgroep een stem wil geven, je je beter kan richten op juist andere prikkels dan woorden of gebaren? Wie weet hoe we via geur, geluid, kleur of muziek zouden kunnen communiceren met deze cliënten. Wat als we de voor ons bekende taal (gedachten/ spraak/ lichaamstaal) eens los zouden laten en we een andere dimensie vinden van waaruit cliënten ons ‘hun taal’ kunnen aanleren. En we zo (sterker) zouden kunnen communiceren, met meer eigen inbreng van de cliënt.

Comments

Joke
Reply

Goed om vanuit andere invalshoeken te kijken.

Leave a Reply to JokeReactie annuleren

name*

email* (not published)

website