Navigate / search

eHealth co-creatieboek 2014

Met veel plezier werkte ik mee aan het eHealthboek. Het boek is in co-creatie, in circa 9 maanden en met 250 co-auteurs, gerealiseerd. Het verbindt zorgprofessionals, beleidsmakers, innovatoren, cliënten, wetenschappers en allerlei andere mensen die geïnteresseerd zijn in dit onderwerp. Ik schreef mee aan het hoofdstuk ‘Gebruik in het veld’ over eHealth in de Gehandicaptenzorg. Dit deed ik samen met Sanne van der Hagen (NoXqs), Sanneke Langendoen (Pluryn) en Geert Klein-Breteler (Mextra), erg inspirerend om samen aan dit onderwerp te werken. Dat terwijl we elkaar voor het eHealthboek slechts via Twitter kenden, een mooi voorbeeld van hoe Twitter & Linkedin voor verbinding en kennisdeling kunnen zorgen. Bij de vraag of ik dit hoofdstuk wilde oppakken, dacht ik dan ook direct aan het benaderen van deze VG-collega’s.

Ben je nieuwsgierig naar ons artikel? Ons artikel over eHealth kansen voor de Gehandicaptenzorg vind je in het hoofdstuk ‘Gebruik in het veld’. Veel leesplezier gewenst, laat het je inspireren & uitdagen! Download het boek gratis via zorginnovatieboek.nl

Leave a comment

name*

email* (not published)

website